จ่ายเงินครบ แต่ไม่ได้เล่มทะเบียน สภาผู้บริโภครุดช่วย จนรับความเป็นธรรม

สภาผู้บริโภคผลักดันผู้บริโภคได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม กรณีจ่ายเงินครบแล้ว แต่ไม่ได้รับเล่มทะเบียนรถคืนจากบริษัทสินเชื่อ

สภาผู้บริโภคได้ช่วยเหลือผู้บริโภคและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการบังคับคดีจนผู้บริโภคได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรม จากกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการชำระหนี้หมดแล้ว แต่กลับไม่ได้รับเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์จากบริษัทสินเชื่อและส่งผลให้เสียโอกาสที่จะขายรถจักรยานยนต์

สืบเนื่องจากสภาผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้บริโภคไม่ได้รับเงินจากบริษัทสินเชื่อตามคำพิพากษาของศาล หลังผู้บริโภคเดินหน้าฟ้องจากสาเหตุที่แม้จะชำระหนี้ครบตามจำนวนแล้ว แต่กลับไม่ได้รับเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์คืนจากบริษัทสินเชื่อ ขณะที่บริษัทสินเชื่อแจ้งกลับผู้บริโภคว่าไม่สามารถโอนเล่มทะเบียนรถได้เนื่องจากอ้างว่าสูญหาย ในครั้งนั้นผู้บริโภคฟ้องร้องและชนะคดี โดยศาลตัดสินให้บริษัทสินเชื่อชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแล้ว จำนวนเงิน 50,000 บาท แต่ผู้บริโภคยังไม่ได้รับเงินตามจำนวนดังกล่าว

เมื่อสภาผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น จึงได้ช่วยเหลือผู้บริโภค โดยการประสานงานติดตามความคืบหน้าในการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี จนในที่สุดผู้บริโภคได้รับการชดเชยเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท ตามคำตัดสินของศาล ซึ่งกรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของสภาผู้บริโภคที่ได้มีส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อนให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ทั้งนี้ หนึ่งในพันธกิจหลักของสภาผู้บริโภคคือ การสร้างวัฒนธรรมและมุมมองใหม่ว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย หากผู้ประกอบการผลิตสินค้าหรือบริการไม่ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องให้เกิดการปรับปรุงได้

อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบปัญหา ถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถขอคำปรึกษา หรือร้องเรียนกับสภาผู้บริโภคได้ที่เบอร์ 1502 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.) หรือร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th และนอกจากนี้สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานประจำจังหวัดของสภาผู้บริโภค ทั้ง 18 จังหวัด โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.tcc.or.th/tcc-agency/

#ผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค