ระบบลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา
สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์

สภาองค์กรของผู้บริโภค ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงนามถวายพระพรฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ