สวมหมวกกันน็อกได้มาตรฐาน ลดเจ็บ ตายจากอุบัติเหตุ

นักวิชาการ แนะวิธีเลือกหมวกกันน็อก ต้องดูว่าได้มาตรฐาน มอก. 369 – 2557 หรือไม่ ระบุต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ขับขี่ ไม่ว่าจะใกล้ หรือไกล ย้ำ หมวกกันน็อกเป็นอุปกรณ์สำคัญช่วยลดความรุนแรงขณะเกิดอุบัติเหตุได้

14 เมษายน 2565 เศรษฐลัทธ์ แปงเครื่อง นักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ระบุว่า จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุช่วงวันสงกรานต์จากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ปี 2563 ระบุว่า ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากทั้งตัวผู้ขับขี่ ที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย หรือสวมใส่หมวกนิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐาน สภาพผู้ขับขี่ไม่พร้อม และเส้นทางการขับขี่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

เศรษฐลัทธ์ แนะนำว่า การสวมใส่หมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อก สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยป้องกันและช่วยลดความรุนแรงขณะเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น หากขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรสวมใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกล 

ทั้งนี้ หมวกกันน็อกมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ด้านคุณภาพออกมาเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งาน รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าอุปกรณ์ชนิดนี้สามารถช่วยลดความรุนแรงขณะเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น หากเลือกซื้อหมวกกันน็อกควรดูมาตรฐาน มอก.ประกอบด้วยทุกครั้ง โดยปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนมาใช้มาตรฐาน มอก. เลขที่ 369 – 2557 โดยควรลองสวมใส่หมวกกันน็อกก่อนสั่งซื้อ เช่น สวมใส่สบายหรือไม่ สวมใส่แล้วไม่คับหรือหลวมจนเกินไป เป็นต้น แต่หากสั่งซื้อทางออนไลน์ที่ไม่สามารถลองสวมใส่ได้ควรต้องอ่านรายละเอียดของหมวกกันน็อกแต่ละยี่ห้อให้ดี ดูว่าสินค้าได้รับมาตรฐาน มอก. และเลือกร้านค้าที่น่าเชื่อถือ 

อย่างไรก็ตาม ขณะขับขี่ต้องสวมใส่ทุกครั้ง และต้องรัดสายรัดคางให้กระชับ ไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไป รวมถึงควรซักหรือนำไปผึ่งแดดและลม เพื่อป้องกันเชื้อโรค และเพื่อสุขลักษณะที่ดี

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค