สรุปผลประชุมคณะกรรมการนโยบาย สภาองค์กรของผู้บริโภค ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 28 มีนาคม 2567