‘สิทธิทำฟัน’ ในระบบประกันสังคม ยังด้อยกว่าสิทธิอื่น

สภาองค์กรของผู้บริโภค ยืนยัน ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์การรักษาทันตกรรมด้อยกว่าสิทธิบัตรทองและสิทธิข้าราชการ ระบุ ผู้ประกันตนทำได้เพียงถอนฟัน 1 ซี่ ที่เหลือต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง เร่ง ‘ประกันสังคม’ ปรับปรุงสิทธิให้เท่าเทียมสิทธิอื่น-เบิกจ่ายได้ตามจริง

จากกรณีที่โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ออกมาให้ข่าวว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้รับบริการสิทธิทันตกรรมไม่ด้อยกว่าสิทธิกองทุนอื่น ไม่ว่าจะเป็นระบบหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และสวัสดิการข้าราชการนั้น (อ้างอิงข่าว : https://bit.ly/3GsOh8x)

วันนี้ (30 ธันวาคม 2565) อาทิตยา อาษา ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สภาองค์กรผู้บริโภค (สอบ.) ยืนยันว่า จากการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมของผู้ประกันตน พบว่า ผู้ประกันตนได้รับสิทธิน้อยกว่าอีก 2 กองทุนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี ไม่ว่าจะเป็นการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด ขณะที่สิทธิประโยชน์อีก 2 กองทุนนั้นกลับไม่มีการกำจัดวงเงิน

“สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกันตนต้องจ่ายให้กับหน่วยบริการ เนื่องจากราคาบริการทันตกรรมในคลินิกเอกชนมีราคาที่แตกต่าง จากการสำรวจราคาค่าบริการทันตกรรมในคลินิกเอกชน กรณีการถอนฟันราคา 800 – 1,500 บาทต่อซี่, ขูดหินปูนราคา 800-900 บาทต่อครั้ง, ผ่าฟันคุด 2,500-4,500 บาทต่อซี่ สรุปได้ว่า ผู้ประกันตนสามารถถอนฟันได้เพียง 1 ซี่ต่อปี หรือขูดหินปูนได้เพียง 1 ครั้ง ต่อปี ขณะที่การผ่าฟันคุดต้องจ่ายเพิ่มทุกกรณี” อาทิตยา ระบุ

อาทิตยา กล่าวว่า จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น สภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ สปส. ต้องมีกลไกและระบบอัตโนมัติในการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ให้เท่าเทียมกับ 2 กองทุนโดยทันที หากมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกองทุนอื่น ๆ ก็ควรเร่งปรับปรุงให้เหมือนกัน เนื่องจากผู้ประกันตนถือเป็นกลุ่มเดียวที่จ่ายเงินสมทบด้านสุขภาพ

รวมทั้งขอให้ สปส. ยกเลิกเพดานค่าใช้จ่ายด้านทันตกรรม 900 ต่อปี เป็นไม่จำกัดวงเงินและหากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้มีการจัดสรรเงิน 900 บาทต่อหัวของผู้ประกันตน และให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้จัดบริการทันตกรรมให้กับผู้ประกันตนแทน พร้อมทั้งหวังว่า สปส. จะเร่งปรับปรุงสิทธิประโยชน์การรักษาโรคมะเร็งของผู้ประกันตนในโอกาสต่อไป


#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค