สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

⚠️ ประกาศ ประกาศ ⚠️

สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา
👩 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) จำนวน 1 อัตรา
👨 เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator) จำนวน 2 อัตรา
👨 เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และการตลาด (Public Relations & Marketing) จำนวน 1 อัตรา
👩 เจ้าหน้าที่กฎหมาย (Legal Officer) จำนวน 1 อัตรา
👨 เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer) จำนวน 1 อัตรา
👩 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานประชุม (Conference Support) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียด คุณสมบัติ และใบสมัครงานได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลย

ส่งใบสมัครงาน และหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ที่อีเมล [email protected]