ก่อนเสริมความงาม…ผู้บริโภคควรรู้อะไรบ้าง

ในสังคมที่ให้ความสนใจกับรูปลักษณ์ภายนอก ความสวยงามตามอุดมคตินั้นมีความสำคัญและมีผลอย่างยิ่งต่อมิติการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยเฉพาะในสังคมที่ยกย่องความสวยงาม ภายใต้วัฒนธรรมที่ให้สิทธิพิเศษสำหรับคนหน้าตาดีตามมาตรฐานสังคม (Beauty Privilege) ที่มักทำให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับโอกาสมากกว่าคนทั่วไป

แต่ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงร่างกายนั้น เป็นไปตามความปรารถนาและทางเลือกส่วนบุคคล เนื่องจากเราทุกคนต่างเป็นเจ้าของสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของตัวเอง แต่อย่างไรก็ตาม ความสวยงามภายใต้มาตรฐานความงามของสังคมนั้น (beauty standards) มีราคาที่ต้องจ่าย ไม่เพียงรายจ่ายทางการเงิน หากแต่รวมถึงความเสี่ยงทางด้านสุขภาพด้วยที่เราทุกคนต่างต้องแบกรับ

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ก่อนเสริมความงามเพื่อความมั่นใจ เราในฐานะผู้บริโภคควรต้องรู้และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ เพื่อดูแลและปกป้องสิทธิด้านบริการสุขภาพของตัวเราเอง

1.ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลหรือคลินิก : ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบชื่อและใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนได้ที่  https://privatehospital.hss.moph.go.th/ หรือโทรศัพท์ 02-193-7000

2.ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแพทย์ : ตรวจสอบชื่อแพทย์ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้จากเว็บไซต์แพทยสภา https://checkmd.tmc.or.th/

3.กรณีได้รับความเสียหายหรืออันตราย ผู้บริโภคสามารถปรึกษาหรือร้องเรียนมายังสภาองค์กรของผู้บริโภค ตามช่องทางด้านล่างนี้

ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ สภาองค์กรของผู้บริโภค

Facebook Inbox : สภาองค์กรของผู้บริโภค

Line Official : @tccthailand

หรือโทรศัพท์ 02-239-1839 กด 1