ความเห็น | AIS ซื้อกิจการ 3BB – กระทบผู้บริโภค

บทสัมภาษณ์พิเศษ : สุภิญญา กลางณรงค์

ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) แสดงความคิดเห็นต่อกรณีเอไอเอส (AIS) ประกาศเข้าซื้อกิจการบรอดแบนด์ 3บีบี (3BB)

จากกระแสข่าวด้านโทรคมนาคมที่ประกาศว่า ค่ายมือถือ AIS จะเข้าซื้อธุรกิจของ 3BB ที่เป็นไปในแนวทางคล้ายคลึงกับข่าวการควบรวมกิจการของค่ายมือถือทรู-ดีแทค ก่อนหน้านี้นั้น สุภิญญา ในฐานะประธานอนุกรรมด้านการสื่อสารฯ กล่าวว่า จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน เพราะการควบรวมธุรกิจทำให้ตลาดลดการแข่งขัน จะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลง เมื่อเหลือรายใหญ่เพียงเจ้าใหญ่ไม่กี่เจ้า ขั้นต่อไปก็อาจมีผลต่อผู้บริโภคด้านราคาสินค้าและค่าบริการ

ในเบื้องต้น ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารฯ เสนอว่า

1) ขอให้เป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการวินิจฉัยว่า การควบรวมครั้งนี้ทำได้หรือไม่

2) กสทช. ต้องให้คำตอบกับสังคมไทยว่า หากระบบตลาดในธุรกิจโทรคมนาคมกำลังเดินไปในแนวทางนี้ (การควบรวมธุรกิจ) ผลเสียที่ประเทศไทยจะได้รับคืออะไร และผู้บริโภคควรดำเนินการอย่างไร

3) หาก กสทช. อนุญาตให้มีการควบรวมกิจการได้ กสทช.จะรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้บริโภคอย่างไร หรือหาก กสทช. ไม่อนุญาตให้ควบรวม ที่อาจนำมาสู่การฟ้องร้องจากบริษัทเอกชน กสทช. ต้องการแรงสนับสนุนจากผู้บริโภคอย่างไร

อย่างไรก็ตาม สอบ.จะเร่งจัดประชุมและหารือในอนุกรรมการด้านการสื่อสารฯ ต่อไปในประเด็นดังกล่าว แต่ทั้งนี้จุดยืนในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค สอบ. คือ ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการ หรือการซื้อหุ้นในธุรกิจใด ๆ ที่ทำให้เกิดการมีอำนาจเหนือตลาด ลดทางเลือกผู้บริโภค ลดการแข่งขันในตลาด ที่เหลือผู้เล่นรายใหญ่น้อยราย

ดังนั้น จึงเรียกร้องไปยังภาครัฐ ทั้ง กสทช. และรัฐบาลให้ออกมาแก้ไข และหาทางออก เพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่ในกิจการโทรคมนาคมของประเทศ