เอกสาร แนะนำสภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค “เป็นตัวแทนของผู้บริโภคทุกด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน”

เอกสาร แนะนำสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) สำหรับองค์กรของผู้บริโภคที่ต้องการสมัครมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ สอบ. เพื่อรวมตัวกันให้เกิดเป็นพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และร่วมกันคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้าน เป็นปาก เป็นเสียงให้ผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ให้ข้อมูล เตือนภัย ให้ใช้ชีวิตอย่างเท่าทัน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตามปุ่มด้านล่าง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสนับสนุนองค์กรสมาชิก สภาองค์กรของผู้บริโภค โทรศัพท์ 02 239 1839