เสวนา ‘นโยบายสาธารณะกับปัญหาการควบรวมกิจการโทรคมนาคม’

จากกรณีที่ DTAC ออกมาประกาศควบรวมกิจการโทรคมนาคมกับ TRUE เมื่อควบรวมกิจการแล้ว จะมีส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยถึงร้อยละ 52 หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอาจส่งผลให้ผู้บริโภคถูกจำกัดทางเลือกในการใช้งาน และอาจทำให้บริษัทฯ มีอำนาจเหนือตลาด ดังนั้น หน่วยงานกำกับดูแลจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจน และควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก แต่แนวทางที่แต่ละฝ่ายควรต้องทำออกมาจะเป็นอย่างไร มีทางใดที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้บ้าง

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ขอเชิญผู้บริโภคทุกคน รับชม รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาวิชาการ

Consumers Forum EP.2 :
“Public Policy & Telecom Mergers: Ramifications on Competition and Consumers Protection : นโยบายสาธารณะกับปัญหาการควบรวมกิจการโทรคมนาคม”

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (แบ่งเป็นภาคเช้า และ ภาคบ่าย)
ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ สภาองค์กรของผู้บริโภค


09.00 – 09.10 น. : กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเสวนา
โดย สุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ก่อตั้งโคแฟคประเทศไทย และประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีและสารสนเทศ สอบ.

09.10 – 09.30 น. : กล่าวเปิดการเสวนา
โดย สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สอบ.


ช่วงเช้า 09.30 – 12.00 น. : เสวนา นโยบายสาธารณะในการกำกับดูแลการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภค โดย

  • น.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา อดีตคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • ศิริกัญญา ตันสกุล โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคม ระหว่าง TRUE และ DTAC และการค้าปลีก-ค้าส่ง
  • สุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)

ดำเนินรายการโดย
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการ เช้าทันโลก FM 96.5


ช่วงบ่าย 13.00 -16.00 น. : เสวนา ผลกระทบต่อประเทศและนโยบายพรรคการเมืองต่อปัญหาการควบรวมกิจการโทรคมนาคม โดย

  • ศิริกัญญา ตันสกุล พรรคก้าวไกล
  • ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์
  • พิชัย นริพทะพันธุ์ พรรคเพื่อไทย
  • น.พ.ระวี มาศฉมาดล พรรคพลังธรรมใหม่
  • สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารฯ

ดำเนินรายการโดย
สุผจญ กลิ่นสุวรรณ ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร ThaiPBS & Mono29

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค