สอบ. – มศว. จัด “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่”

สภาองค์กรของผู้บริโภค จับมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” รวมพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่”

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 16) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งวันนี้มีน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกการออกแบบสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยากรจากทีมสอบ. บรรยายให้ความรู้เรื่อง “รู้สิทธิของผู้บริโภค” รวมทั้งมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจุดประกายไอเดียในการจัดทำสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนและเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค

บรรยากาศกิจกรรมวันนี้ น้อง ๆ มีความตั้งใจมาก ร่วมด้วยช่วยกันเสนอความเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ในฐานะผู้บริโภคที่เสียหาย

รวมทั้งได้รับฟังทีมวิทยากรจุดประกายไอเดีย

เพื่อนำไปต่อยอดในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้กลุ่มเยาวชน

ตระหนักถึงปัญหาผู้บริโภคที่เกิดขึ้นและลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองต่อไป

💥ขึ้นชื่อว่า เด็กศิลปกรรม… บอกเลยว่างานไม่ธรรมดาแน่นอน! รอชมผลงานออกแบบสร้างสรรค์ Print Ads

แบบว้าว ๆ ฉบับเพื่อ(น) ผู้บริโภค กันได้เลย