ชง 5 ข้อเสนอ เร่ง คปภ. จ่ายเงินเยียวยาผู้ซื้อประกันโดยเร็ว

สภาองค์กรของผู้บริโภค เร่ง คปภ. จ่ายเงินเยียวยาผู้ซื้อประกัน พร้อมยื่น 5 ข้อเสนอ จัดการปัญหา ‘อาคเนย์ – ไทยประกันภัย’ เลิกกิจการ

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ส่งผลให้กองทุนประกันวินาศภัย เข้ามาดำเนินการชำระหนี้ให้แก่ผู้ซื้อประกันภัยตามสัญญาประกันภัยของทั้ง 2 บริษัทนั้น

21 เมษายน 2565 โสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สอบ. กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีผู้บริโภคร้องเรียนมาที่ สอบ.ว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยา และไม่มีความคืบหน้าใด ๆ หลังจากทั้ง 2 บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว จึงต้องการให้ คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัยเร่งจัดการปัญหาและจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ซื้อประกันโดยเร็ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 สอบ.ในฐานะตัวแทนผู้บริโภค ทำหนังสือข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาถึงเลขาธิการ คปภ. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยเสนอให้ประสาน 2 บริษัทประกัน เพื่อลดขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน และให้จัดการแจ้งสถานะการยื่นเคลมประกันให้ผู้ซื้อประกันภัยรับทราบ รวมถึงเสนอให้เพิ่มช่องทางส่งเอกสารออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับรายละเอียดข้อเสนอทั้ง 5 ข้อ มีดังนี้

1. ขอให้ คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัย ขอข้อมูลและเอกสารของผู้ซื้อประกันภัยที่ยื่นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา รวมถึงเป็นการลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารขอรับชำระหนี้ สำหรับผู้ซื้อประกันภัยที่ยื่นเอกสารไว้กับทั้ง 2 บริษัทเรียบร้อยแล้ว

2. ขอให้ คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัย แจ้งรายชื่อผู้ซื้อประกันภัยที่ได้ยื่นเอกสารขอรับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก รวมถึงข้อความทางโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้โดยง่าย

3. กรณีที่ผู้ซื้อประกันภัยของบริษัททั้ง 2 ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิดฯ ที่ยังมีผลอยู่ และประสงค์รับเงินเบี้ยประกันภัยคืน คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัยควรชดเชยค่าเสียโอกาสจำนวน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้บริโภค เพื่อชดเชยการเสียโอกาสคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดฯ

4. กรณีที่ คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัยตรวจสอบพบว่า มีผู้ซื้อประกันที่ยื่นคำขอมาทางกองทุน แต่บริษัททั้ง 2 ไม่ได้ลงบันทึกการยื่นเคลมไว้ ให้กองทุนฯ แจ้งผู้ซื้อประกันทันที พร้อมทั้งขยายเวลาในการนำส่งเอกสารให้กับผู้ซื้อประกันรายดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันที่กองทุนฯ แจ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้เอาประกัน

และ 5. ขอให้ คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัย เพิ่มช่องทางส่งเอกสารขอรับชำระหนี้ทางออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 และเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจน หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของผู้เอาประกันในการเข้าติดต่อ ณ ที่ทำการ

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการคืนเงิน ขอให้ผู้ซื้อประกันภัยติดตามข่าวสารจาก คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) อย่างใกล้ชิด โดย สอบ.จะติดตามและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับทราบ อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อประกันภัยพบว่าขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่คปภ. และ กปว. กำหนดนั้นไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมาที่ ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) สอบ.

  • อีเมล : [email protected]
  • โทรศัพท์ : 02 239 1839
  • Inbox Facebook : สภาองค์กรของผู้บริโภค

หรือสามารถร้องเรียนไปที่หน่วยงานประจำจังหวัดของ สอบ.ได้เลย

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค