หน่วยงานประจำ จ.ร้อยเอ็ด รุกแจ้งสิทธิผู้โดยสารจากอุบัติเหตุรถทัวร์ชนตอม่อสะพาน

หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค เดินหน้าแจ้งสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทาง 2 ชั้นเสียหลักพุ่งชนตอม่อสะพานต่างระดับ ที่สระบุรี

        เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภคลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทาง 2 ชั้น (รถร่วมบริการบริษัท ขนส่ง จำกัด) ของบริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด สายกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ ทะเบียน 10-4428 ร้อยเอ็ด เสียหลักพุ่งชนตอม่อสะพานต่างระดับ บริเวณตรงข้ามห้างโรบินสัน จังหวัดสระบุรี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สิทธิที่แจ้งให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และญาติ หรือผู้เกี่ยวข้องในครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นไปตามสิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร รวมทั้ง ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกต้องเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญา และราคาค่าบริการ
  3. ผู้ใช้บริการมีอิสระในการเลือกใช้บริการรถโดยสารด้วยความสมัครใจ และปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม
  4. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน จากการใช้บริการรถโดยสาร
  5. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสาร และผู้ให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
  6. ผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนเพื่อฟ้องร้อง เพื่อให้ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา เยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
  7. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกันภัย โดยไม่มีการประวิงเวลา หรือบังคับให้ประนีประนอมความ หรือสิทธิการฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหาย หากพบว่าได้รับความเสียหายเพิ่มเติม จากค่าเสียหายที่ได้รับมาแล้ว
  8. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหาย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อนามัย เสรีภาพทรัพย์สิน และสิทธิอื่น ๆ ที่ถูกละเมิด
  9. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลักแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรแห่งละเมิด
  10. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและของผู้อื่น

ทั้งนี้  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 รถโดยสารของบริษัท สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด คันดังกล่าว ซึ่งเป็นรถโดยสารร่วมบริการของบริษัท ขนส่ง จำกัด มีพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ พร้อมผู้โดยสารรวมทั้งหมด 32 คน เสียหลักพุ่งชนตอม่อสะพานต่างระดับบริเวณตรงข้ามห้างโรบินสัน จังหวัดสระบุรี จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน ได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 22 คน และมีเพียง 2 คนเท่านั้น ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

จากอุบัติเหตุรถโดยสารครั้งนี้มีผู้โดยสารชาว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เสียชีวิตจำนวน 2 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมีจำนวน 7 ราย เป็นคนพื้นที่ อ.เกษตรวิสัย 4 ราย อ.พนมไพร 1 ราย และ อ.หนองฮี 2 ราย ขณะนี้ ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสระบุรี นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย เป็นคนในเขตพื้นที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 

ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ผู้บาดเจ็บ หรือญาติผู้เสียชีวิตสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา และรับความช่วยเหลือได้ที่ หน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค โทรศัพท์ 080 015 9440 , 081 872 1400 หรือที่อีเมล [email protected]

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค