ลอยแพผู้โดยสารเรือสำราญ เรียกร้องทุกบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทริปท่องเที่ยว ชี้แจง – เยียวยา เร่งกรมการท่องเที่ยวสะสาง

สภาผู้บริโภค เร่งบริษัทที่เป็นตัวแทนขายทริปท่องเที่ยวเรือสำราญ Costa Serena คืนเงิน และเยียวยาผู้โดยสาร หลังถูกลอยแพจากความบกพร่อง พร้อมส่งหนังสือถึง ‘กรมการท่องเที่ยว’ เร่งแก้ไขปัญหาด่วน

จากกรณีที่บริษัทเรือสำราญคอสต้า เซรีน่า Costa Serena ตัดสิทธิผู้โดยสารเกือบ 600 รายขึ้นเรือ โดยอ้างว่าบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทริปท่องเที่ยวจากหลายบริษัทไม่ได้ส่งรายชื่อมาให้จึงทำให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่มีชื่อในระบบของเรือและไม่สามารถขึ้นเรือได้นั้น

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) โสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวทำให้มีผู้เข้ามาร้องเรียนกับสภาผู้บริโภคหลายราย ซึ่งเป็นผู้โดยสารที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อทริปทัวร์เรือสำราญ Costa Serena ในการเดินทางรอบวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2566 แต่กลับไม่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในระบบของเรือสำราญลำดังกล่าว เนื่องจากบริษัท Costa Serena อ้างว่าบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทริปท่องเที่ยวไม่ได้ป้อนรายชื่อลูกค้าเข้าไปจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้โดยสารได้รับความเสียหาย และระหว่างการเจรจาเพื่อต้องการเดินทางในวันที่ 19 นั้น ผู้โดยสารที่ร้องเรียนมายังสภาผู้บริโภคยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาจากบริษัทและตัวแทนจำหน่ายแต่อย่างใด

“กรณีทัวร์เรือสำราญ Costa Serena ในการเดินทางรอบวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2566 มีผู้ที่ได้รับความเสียหายในหลายรูปแบบ เช่น บางครอบครัวจองเงินเพื่อซื้อทริปเรือสำราญกันมาเป็นครอบครัวกว่า 10 คน หรือบางครอบครัวต้องพักห้องเดียว แต่เมื่อรายชื่อตกหล่นจึงตัดสินใจไม่ไปทั้งครอบครัว บางรายมีกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่ข้างบนตัวอยู่ข้างล่างยังไม่ได้ขึ้นเรือ หรือแม้แต่บางรายเป็นนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ก็ได้รับความเสียหายจากการไม่ได้ท่องเที่ยวและยังไม่ได้รับการเยียวยาใด ๆ เลย” โสภณ ระบุ

สภาผู้บริโภคเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงได้ส่งหนังสือไปถึงบริษัทที่เป็นตัวแทนขายทริปท่องเที่ยว เพื่อขอให้ชี้แจงข้อมูลและเร่งชดเชยเยียวยาให้กับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว และเตรียมส่งหนังสือถึงกรมการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้ดำเนินแก้ไขปัญหา ชดเชยเยียวยาผู้บริโภค และหารือแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้อีก รวมถึงจะติดตามและประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้บริโภคกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นสภาผู้บริโภคแนะนำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายติดต่อขอรับเงินคืนกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อทัวร์มา และหากผู้บริโภคยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งในรอบวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2566 และรอบวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2566 สามารถร้องเรียนเข้ามายังสภาผู้บริโภค ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค