ติดโควิด-19 ต้องรักษาฟรี หากถูกเรียกเก็บเงิน แจ้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) พร้อมสมาชิก 247 องค์กรทั่วประเทศ ประกาศหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา กรณีถูกเรียกเก็บเงินจากการรักษาโควิด – 19

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมออกแบบให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาฟรีตามสิทธิสุขภาพของตนเอง ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขนั้น

สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สอบ.กล่าวว่า แม้ ครม.จะยกเลิกประกาศดังกล่าว แต่ประชาชนยังใช้สิทธิรักษาอาการป่วยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ในกรณีติดเชื้อโควิด-19ได้ตามเดิมในทุกสถานพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี ขณะนี้ พบว่า มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่าถูกเรียกเก็บเงินจากการเข้ารักษากรณีที่ติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น สอบ.พร้อมสมาชิก 247 องค์กรทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 มีอำนาจในการรับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ยปัญหาผู้บริโภค ตามมาตรา 14 ดังนั้น สอบ.จึงขอประกาศสนับสนุน สปสช. และกระทรวงสาธารณสุข ในการให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนถูกเรียกเก็บเงินจากการเข้ารับการรักษาเมื่อติดเชื้อโควิด-19

“ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยต้องไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคน ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 59 ในกรณีที่ผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่กําหนดตาม พ.ร.บ. นี้จากหน่วยบริการ หรือหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนโดยไม่มีสิทธิที่จะเก็บ ประชาชนก็มีสิทธิที่จะร้องเรียนได้” เลขาธิการ สอบ.กล่าว

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดที่ถูกเรียกเก็บเงินขณะที่เข้ารับบริการในกรณีติดเชื้อโควิด-19 สามารถแจ้งข้อมูลที่ สอบ.ได้ทันที ที่อีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 081 134 9216 หรือกรอกข้อมูลเพื่อร้องเรียนปัญหาดังกล่าว ผ่านแบบฟอร์ม (google form) ที่ลิงก์ https://forms.gle/3ybmXvKagseaBvTZ6