คีเลชั่นบำบัด ขจัดสารพิษตกค้าง ซื้อสุขภาพราคาเหยียบแสน

เตือนผู้บริโภค ระวังโฆษณาชวนเชื่อทำคีเลชั่นบำบัด กำจัดโลหะหนักออกจากร่างกาย แนะคิดให้รอบคอบก่อนซื้อคอร์ส เพราะแพทย์หลายฝ่ายยังคงโต้แย้งถึงผลการรักษา