หลอกกันซ้ำๆ ทำกันได้ลง ‘เพจหลอกขายรถจักรยานไฟฟ้า’

โอนเงินมัดจำ แล้วติดต่อผู้ขายไม่ได้ ทั้งบล็อกเบอร์ บล็อกเฟซบุ๊ก เปลี่ยนชื่อเพจ แนะตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนสั่งซื้อสินค้าออนไลน์