ข่าวสื่อสารองค์กร : ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เริ่มต้นเดือนแห่งความรัก ด้วยจัดการปัญหาจากภัยออนไลน์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค – ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ได้รวบรวมข้อมูลเพจปลอมที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค จำนวน 39 เพจ ส่งไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อแจ้งปิดเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว สามารถปิดได้ทั้งสิ้น จำนวน 23 เพจ นอกจากนี้มีเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค กรณีขนมเปี๊ยะ ยี่ห้อเปี๊ยะยิ้ม (PIA YIM) ปิดฉลากใหม่ทับฉลากเดิมซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคได้ เบื้องต้นฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิได้จัดส่งหนังสือไปยัง บริษัท สิงหา ฟู้ด อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวพร้อมทั้งให้ชี้แจงกลับมายังสภาผู้บริโภคต่อไป และหากผู้บริโภคท่านใดได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าออนไลน์ สามารถร้องเรียนมายังสภาผู้บริโภคได้ที่เบอร์ 1502 (เวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.)


ผ่านไปด้วยดีกับการชี้แจงงบประมาณ – ฝ่ายเลขาธิการ เข้าชี้แจงงบประมาณประจำปี 2567 ในขั้นกรรมธิการ ต่อสภาผู้แทนราษฎร พร้อมนำเสนอผลงานคุ้มครองผู้บริโภคปี 2565 ต่อวุฒิสภา โดยในปี 2565 สภาผู้บริโภคได้รับร้องเรียน 14,941 เรื่อง ช่วยเหลือเสร็จสิ้นร้อยละ 91 คิดเป็นมูลค่าการชดเชย 286.41 ล้านบาท และได้ตั้งเป้าสร้างความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเข้มข้น พร้อมขยายฐานงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุม 66 จังหวัดภายในปี 2567 อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ผลงานปี 65 สภาผู้บริโภค


รักตัวเองต้องสวมหมวกกันน็อกได้มาตรฐาน มอก. – ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม #saveหัวกันน็อก ชวนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นลุ้นรับ “หมวกกันน็อก มาตรฐาน มอก.” ไปใส่เพื่อความปลอดภัยและลดความรุนแรงหากเกินอุบัติเหตุ สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมดี ๆ สามารถติดตามร่วมสนุกกิจกรรมอื่นได้ทาง เฟซบุ๊กเพจ ‘สภาองค์กรของผู้บริโภค’

นอกจากนี้ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้บริโภคชาว กทม. ร่วมแสดงความเห็นต่อ “การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)” สำหรับใครที่อยากรู้ว่าร่างผังเมืองใหม่จะกระทบต่อบ้านที่เราอยู่อาศัยไหม สามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากร่างผังเมืองและแสดงความคิดเห็นต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ) ได้ที่ http://plan4bangkok.com/suggestion-form/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 67

#ผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค