เกษมราษฎร์บางแคยอมคืนเงินจอง ‘โมเดอร์นา’ แล้ว หลังสภาองค์กรของผู้บริโภคช่วยเรียกร้อง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคยอมคืนเงินจองวัคซีนโมเดอร์นาให้กับผู้บริโภคแล้ว หลังสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เข้าช่วยเรียกร้อง

จากการที่โรงพยาบาลเอกชนเปิดให้ประชาชนจองวัคซีนทางเลือกโควิด – 19 ยี่ห้อโมเดอร์นา (Moderna) และในช่วงที่ผ่านมาถูกเลื่อนการส่งมอบออกไป จนทำให้ผู้บริโภคหลายรายไม่ได้ฉีดวัคซีนตามกำหนด จึงต้องการยกเลิกการจองและขอเงินคืนนั้น

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2564) สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการสอบ. กล่าวว่า ผู้บริโภคที่ร้องเรียนมายัง สอบ. กรณีสั่งจองวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้นั้น แจ้งว่าได้รับเงินคืนจากการยกเลิกสัญญาการจองวัคซีนยี่ห้อดังกล่าวกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคแล้ว โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามา และ สอบ.ประสานไปยังโรงพยาบาลดังกล่าว เพื่อขอให้คืนเงินกับผู้บริโภครายนี้ จากสาเหตุที่โรงพยาบาลไม่สามารถทำตามสัญญาที่ระบุไว้ ว่าจะให้บริการฉีดวัคซีนในช่วงเดือนตุลาคม 2564 อีกทั้งยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อใด

ดังนั้น สอบ. ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้บริโภคและมีอำนาจในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 จึงมีสิทธิเรียกร้องให้โรงพยาบาลคืนเงินจองให้กับผู้บริโภครายนี้

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับผู้บริโภคที่จองโมเดอร์นากับโรงพยาบาลเกษมราษฏร์บางแค เพราะเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โรงพยาบาลประสานมายังสภาฯ ว่ายินดีคืนเงินให้กับผู้บริโภครายดังกล่าว และโรงพยาบาลยังแจ้งอีกว่า หากผู้บริโภคคนใดประสงค์จะขอคืนเงินจองวัคซีนโมเดอร์นา ก็สามารถนำหลักฐานการจอง และเอกสารการโอนเงิน เข้าไปติดต่อกับโรงพยาบาล และจะดำเนินการคืนเงินให้” สุภาพร กล่าว

ผู้บริโภคคนใดต้องการยกเลิกสัญญาจอง #โมเดอร์นา และต้องการให้โรงพยาบาลคืนเงิน เขียนแบบฟอร์มบอกเลิกสัญญาตามลิงก์นี้ https://www.tcc.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ฟอร์ม-ขอยกเลิกวัคซีนโมเดอน่า-.doc จากนั้นส่งไปที่โรงพยาบาลที่จองวัคซีน และส่งสำเนามาที่อีเมล [email protected] ให้กับสภาฯ ด้วย

หากผู้บริโภคคนใดพบปัญหาไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนได้ สามารถร้องเรียนมาที่ ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) สอบ.

  • อีเมล : [email protected]
  • โทรศัพท์ : 081 134 9216
  • Inbox Facebook : สภาองค์กรของผู้บริโภค

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค