ข่าวสื่อสารองค์กร : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ขนตัวแทนกันมาถึง 8 พรรค – ฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม ชวนพรรคการเมืองแลกเปลี่ยนนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนโยบายด้านพลังงานที่ช่วยหยุด ‘ค่าไฟแพง’! รวมทั้งผลักดันและส่งต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลพลเมืองในยุคดิจิทัลเป็นวาระแห่งชาติให้กับพรรคการเมืองนำไปทำต่อ

นอกจากนี้ยังมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อติดตามมาตรการป้องกันและการชดเชยเยียวยา กรณีเงินหายจากบัญชีธนาคาร และยังมีข้อเสนอปัง ๆ เพื่อสร้างหลักประกันและความเชื่อมั่นในการฝากเงินกับธนาคาร ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาผู้ใช้บริการจากภัยทุจริตจากการทำธุรกรรมทางการเงิน


หมวกกันน็อก กันน็อกจริงเหรอ? ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จัดแถลงข่าวเปิด ‘ผลทดสอบหมวกกันน็อก’ 25 รุ่น เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ผลทดสอบชวนอึ้งเพราะพบว่าหมวกกันน็อกไม่ผ่านมาตรฐานถึง 11 ตัวอย่าง ส่วนที่น่าเศร้าคือหมวกกันน็อกเด็กตกมาตรฐานทั้งหมดเลย พร้อมส่งข้อเสนอถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้หมวกกันน็อกมีมาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นกำลังหนุนองค์กรสมาชิกของสภาผู้บริโภคทั่วทุกภาค จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการรับเรื่องร้องเรียน สร้างคนทำงานรุกปัญหาผู้บริโภคไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน


พร้อมเป็นกองหนุน กับฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรผู้บริโภค ที่สนับสนุนหน่วยงานประจำจังหวัด หน่วยงานเขตพื้นที่ และองค์กรสมาชิกของสภาผู้บริโภค โดยในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายสนับสนุนฯ เค้าได้ช่วยสนับสนุนหน่วยงานประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครทำ MOU บูรณาการเสริมพลัง ติดตามเฝ้าระวัง เตือนภัยผู้บริโภค และสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย ในภาคตะวันออก 8 จังหวัด

ขณะที่หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคตะวันตกจัดแถลงข่าว “สิทธิผู้บริโภคไทย: เท่าทันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย” เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 30 เมษายนของทุกปี ส่วนหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ จับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566 เช่นเดียวกันในหัวข้อ “คิดก่อนคลิก ปังหรือพัง รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดหลอกลวง No Like No share No follow กด Report” คนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเค้าเริ่ดไม่หยุดจริง ๆ


ชนเลยมั้ย เพื่อนพร้อมมาก! ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ ชวนตะลุยงานนิทรรศการและชมการแสดง ‘เพื่อนพร้อมชน’ เมื่อ 28 เม.ย. 66 จากในช่วงที่ผ่านมาได้จับมือ 10 สถาบันการศึกษา ‘ผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมคุ้มครองผู้บริโภค’ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักคุ้มครองผู้บริโภค Gen Z ทั่วประเทศกว่า 1,100 คนเลยทีเดียว

อีกเรื่องที่โดดเด่นไม่แพ้กัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลกรณีบริษัทฮอนด้า (Honda) แสดงความรับผิดชอบปัญหาระบบปั๊มเอบีเอส (ABS) ของรถยนต์รุ่นแอคคอร์ด เจน 9 (ACCORD G9) และ เอชอาร์ – วี (HR – V) บกพร่อง ออกมาตรการให้ศูนย์ทั่วประเทศแก้ปัญหารถยนต์ทุกคัน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคในวงกว้าง เกิดการตื่นตัว และนำรถเข้าไปแก้ไขปัญหา! นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมและคัดเลือกนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค 9 ด้านของ 10 พรรคการเมือง เพื่อให้ข้อมูลผู้บริโภคไว้ตัดสินใจและไปเลือกอนาคตประเทศในวันที่ 14 พ.ค. 66 ที่ผ่านมาด้วย


#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค