ระวัง! ยาโดนเพิกถอนทะเบียน ‘ยาขมิ้นชันแคปซูล ยี่ห้อคุณสัมฤทธิ์ ยังมีขายออนไลน์

สภาองค์กรของผู้บริโภคเตือนภัยผู้บริโภคที่มีการสั่งยาสมุนไพรขมิ้นชันทางออนไลน์ ให้หลีกเลี่ยงการสั่งซื้อยาขมิ้นชันแคปซูลตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เนื่องจากเป็นยาที่ถูกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประกาศถอนทะเบียนไปเมื่อปีที่แล้ว แต่ยังพบว่าสินค้ายังได้มีการโฆษณาขายออนไลน์อยู่

ซึ่ง อย. ได้มีประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่การเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว โดยระบุว่า จากการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และในเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นพร้อมคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของยาขมิ้นชันแคปซูล ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ซูล นั้นพบว่า เป็นการปลอมแปลงเอกสาร และเป็นสาเหตุให้ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 ใน พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

ดังนั้น อย. จึงเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาขมิ้นชันแคปซูล ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ดังกล่าว ที่ไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค

ทั้งนี้ จากการสืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 สภาผู้บริโภคยังพบการขายผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอนทะเบียน อย. นี้อยู่ในช่องทางการขายออนไลน์ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และขอให้ผู้บริโภคไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทานและส่งต่อข้อมูลให้กับผู้บริโภครายอื่น ๆ เพื่อไม่ให้ได้รับความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย

นอกจากนี้ หากพบว่ามีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ สามารถแจ้งไปยัง อย. ที่เบอร์สายด่วน 1556 หรือโทรศัพท์ 0 2590 7354, 0 2590 7355

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #ผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค