มหา’ลัยสุดท้าย! สภาผู้บริโภค จับมือ มหาวิทยาลัยที่ 9 ‘ม.เชียงใหม่’ จัด “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่”

สภาผู้บริโภค จับมือ ม.เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” รวมพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 สภาผู้บริโภค จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานผู้บริโภค
ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” รวมพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีน้อง ๆ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วม 17 คน

ดร.รัฐพล พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในฐานะที่เราจัดการเรียนการสอนทางด้านสื่อสารมวลชน สิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอาวุธคือ เราสามารถนำทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ไปผลิตคอนเทนต์เพื่อช่วยเหลือสังคมได้

โดยมีความคาดหวังว่าจากความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำให้กลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในการผลิตสื่อเพื่องานคุ้มครองเพื่อผู้บริโภค เช่น ทำโปสเตอร์รณรงค์ อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ หนังสั้น หรือคอนเทนต์บนช่อง TikTok ของตนเอง ตามแนวทางการสื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

เฌออันน์ เจริญศรีวิไล นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เคยประสบปัญหาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทางออนไลน์มาใช้แล้วเกิดอาการแพ้ แต่ตนเองก็ไม่ได้มีการเรียกร้องหรือแจ้งไปยังเจ้าของสินค้า และการได้เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่อย่างสภาผู้บริโภค เป็นตัวแทน เป็นปากเป็นเสียง เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค และในฐานะที่เรียนทางด้านสื่อ จะนำทักษะการผลิตสื่อและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปทำสื่ออินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ ให้เพื่อน ๆ และคนทั่วไปได้รู้ถึงสิทธิผู้บริโภคว่าเราสามารถเรียกร้องสิทธิของเราได้ หากเราได้รับความเสียหาย หรือโดนเอาเปรียบ

ธราเทพ รุ่งสะอาด นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการเข้าร่วมโครงการฯ ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมา เราได้ละเลยมองข้ามความสำคัญเรื่องของการเรียกร้องสิทธิที่ผู้บริโภคพึงมี เราคิดว่าเราโดนโกง โดนหลอกเล็ก ๆ น้อย ๆ ขณะที่ก็ยังมีเพื่อเนรา โดนโกง โดนหลอกเช่นเดียวกับเราอีกหลายคน ซึ่งหากรวมกันแล้วก็ถือว่าเสียหายจำนวนมาก ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนในฐานะผู้บริโภค ต้องรู้จักที่จะปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตัวเอง มาร่วมมือกัน ช่วยกัน และในฐานะที่เรียนทางด้านสื่อ จะนำความรู้ไปทำคลิปเตือนภัย และแจ้งถึงหน่วยที่สามารถจะช่วยเหลือผู้บริโภคได้ผ่านช่องทางโซเซียลของตนเอง

ยกนิ้วให้เด็กเเมสคอม มช. ไปเลย กับไอเดียเจ๋ง ๆ เพื่อไปต่อยอดงานผลิตสื่อเพื่อผู้บริโภค

#สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #ผู้บริโภค