ถนนเส้นนั้นจะเป็นยังไง ถ้าขยายเขตทางตาม ‘แผนผังคมนาคมและขนส่ง’

ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) จะมีการตัดถนนใหม่และขยายถนน 148 สายกว่า 600 กิโลเมตร ถนนดังกล่าวจะตัดผ่านบ้านใครบ้าง และจะมีปัญหาเวนคืนที่ดินในอนาคตหรือไม่

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 67 กทม.ได้ออกชี้แจงว่า “สิ่งปลูกสร้างใหม่ต้องเว้นระยะร่นตามเงื่อนไขที่กำหนดในร่างผังเมืองรวมฯ ยกเว้นสิ่งปลูกสร้างเดิม” แต่ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 นายธนิชา นิยมวัน ที่ปรึกษาด้านการวางและจัดทำผังคมนาคม ตอบในที่ประชุมรับฟังความเห็นเรื่องการขยายเขตทางของถนนสาย ก. และ ข. ว่า “สุดท้ายแล้วจะต้องมีการเวนคืน” และ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวว่า “จะไม่มีการเวนคืนที่จากประชาชน ในการขยายเขตทางของถนนสาย ก. และ ข.” แล้วแบบนี้บทสรุปของการขยายถนนจะเป็นอย่างไร

สภาผู้บริโภคจะพามาดูว่า ‘แผนผังคมนาคมและขนส่ง’ ที่ใช้ในผังเมืองรวมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2556 นั้น มีระยะเขตทางเท่าไหร่บ้าง เพื่อที่เราทุกคนจะได้รู้ว่าพื้นที่บ้านเราอยู่นั้นกำลังจะถูกขยายเขตทางหรือถูกเวนคืนที่ดินหรือไม่

สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าบ้านหรือที่ดินของเราจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ตามร่างผังเมือง กทม. ฉบับล่าสุด (ปรังปรุงครั้งที่ 4) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cpudgiportal.bangkok.go.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=067529107a1f415f82e4fe28b61ec622

ขนาดเขตทาง


ส่วนผู้บริโภคที่ได้เห็นแผนผังการคมนาคมและขนส่ง วางผังเมืองในครั้งนี้แล้ว สามารถร่วมแสดงความเห็น เพื่อให้เสียงสะท้อนของเรามีผลในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคสอง พ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ. 2562 ร่วมแสดงความเห็นได้ตามช่องทางดังนี้

  • ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์
    ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • ช่องทางออนไลน์

– เว็บไซต์สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ https://cpudapp.bangkok.go.th/cityplandraft4/

– เว็บไซต์โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ที่ http://plan4bangkok.com/

#ผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค

บทความที่เกี่ยวข้อง

ร่างผังเมืองกทม. ผิดขั้นตอน การมีส่วนร่วมภาค ปชช. ตามกม. หมายถึง “ถามก่อนร่าง” 

ร่างผังเมืองรวม กทม. สะท้อน ความล้มเหลวกระบวนการมีส่วนร่วม

เครือข่ายภาคประชาชน “คว่ำร่างผังเมืองใหม่ กทม.” 

ส่วนประกอบของเมือง คือ ‘ประชาชน’

รู้ยัง.. กรุงเทพฯ มีการระบายสีผังเมือง เพื่อแบ่งโซนบ้าน คอนโด โรงงาน ฯลฯ ด้วยนะ