แถลงคัดค้าน ‘ค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียว 59 บาท’ ซ้ำเติมผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภคค้านกรุงเทพมหานคร กำหนดราคารถไฟฟ้า 59 บาทไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยไม่สามารถใช้บริการ พร้อมเสนอราคาไม่เกิน 44 บาทตลอดสาย

จากการที่ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรงเทพมหานคร เปิดเผยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงเรื่องกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายไม่เกิน 59 บาท รวมถึงส่วนต่อขยายส่วนที่ 2 แบริ่ง – เคหะสมุทรปราการ และ ห้าแยกลาดพร้าว – คูคต โดยอ้างอิงถึงข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นั้น

วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค ยืนยันว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคคัดค้าน การกำหนดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวดังกล่าว เนื่องจากราคา 59 บาท จะทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยจำนวนมากในกรุงเทพฯ หมดโอกาสใช้บริการรถไฟฟ้าเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน ต้องหันมาพึ่งรถโดยสารสาธารณะที่ก่อให้เกิดปัญหาจราจร มลพิษทางอากาศ สภาวะความเครียดจากการใช้เวลาบนท้องถนน ในสภาวะค่าครองชีพพุ่งสูง สะท้อนทัศนะที่ไม่มองบริการรถไฟฟ้าเป็นขนส่งมวลชนหรือเป็นบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

ข้อเสนอที่สภาองค์กรของผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานครเสนอมาอย่างต่อเนื่อง คือ ราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพและทำให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มรายได้สามารถใช้บริการได้อยู่ที่ 25 บาทตลอดสาย ซึ่งสามารถทำได้จริง โดยอ้างอิงข้อมูลค่าจ้างเดินรถ และต้นทุนค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวของรถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่ที่ประมาณ 15 – 16 บาท  

อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลรายได้ของบีทีเอสและกลุ่มบริษัทย้อนหลัง จะพบว่าในปี 2562 – 2563 บริษัทมีกำไรถึง 8,817 ล้านบาท จึงเห็นว่าการกำหนดราค่ารถไฟฟ้า 25 บาทตลอดสายสามารถดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ยังไม่หมดสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับบริษัทบีทีเอสในปี 2572 ควรกำหนดราคาค่าโดยสารไม่เกิน 44 บาท รวมส่วนต่อขยายจากหมอชิต – คูคต และอ่อนนุช – เคหะสมุทรปราการ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราสูงสุดของรถไฟฟ้าสีต่างๆ ในปัจจุบัน และเป็นไปตามสิทธิของสัญญาสัมปทานของบริษัทบีทีเอส  

โดยที่ผ่านสภาองค์กรของผู้บริโภคเคยทำข้อเสนอดังกล่าวถึงคณะรัฐมนตรี และเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับข้อเสนอของ กระทรวงคมนาคม ที่เสนอให้กทม. กำหนดค่าโดยสารไว้เพียง 49.83 บาท

ดังนั้น การกำหนดราคา 59 บาทจึงขัดแย้งกับข้อเสนอเดิมของกระทรวงคมนาคม และขัดแย้งกับข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ให้กำหนดราคา  25 บาทตลอดสายหลังหมดสัญญาสัมปทานในปี 2572 และราคา 44 บาทตลอดสาย ระหว่างยังไม่หมดสัญญาสัมปทาน 2572  

ทั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อน้อยมีความคาดหวังต่อผู้ว่ากทม. ในการกำหนดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า โดยราคาสูงสุดควรจะใกล้เคียงกับค่าโดยสารตลอดสายของเส้นทางรถไฟฟ้าสีอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อส่วนต่อขยายของสายสีเขียวเป็นการลงทุนโดยรัฐทั้งสิ้น

เพื่อความโปร่งใส สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พิจารณาราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ในราคา 44 บาทก่อนหมดสัมปทานปี 2572  และราคา 25 บาท ตลอดสายหลังจากหมดอายุสัมปทาน ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนทุกคนใช้รถไฟฟ้าได้ทุกวัน

สภาองค์กรของผู้บริโภค อยากเรียกร้องให้ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เปิดเผยสัญญาสัมปทานและสัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อประชาชนรับรู้ และร่วมกันหาทางออกเพื่อสามารถกำหนดราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรมกับผุ้บริโภคอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในต่างประเทศ ได้มีการกระตุ้นให้ประชาชนใช้บริการขนส่งมวลชนหรือขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นเพื่อบรรเทาภาวะราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น กรุงเทพมหานครก็ควรสร้างแรงจูงใจให้ชาวกรุงเทพหันมาใช้ระบบรถไฟฟ้ามากขึ้นด้วยการใช้ราคาเป็นปัจจัยกระตุ้น

และในขณะเดียวก็ควรเร่งสนับสนุนการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสีกับบริการสาธารณะประเภทอื่น ๆ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเมื่อไม่มีราคาและความสะดวกเป็นแรงจูงใจ ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีเขียว มีประชาชนใช้บริการเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น กรุงเทพมหานครจึงควรกระตุ้นให้ประชาชนนิยมใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดการใช้พลังงานฟอสซิล ลดปัญหา PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของผู้ว่ากทม. คนปัจจุบัน