เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ขอเชิญชวนสมาชิกของ สอบ. และองค์กรผู้บริโภคทั่วไป เสนอโครงการ ‘เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค’ ปี 2565 ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2565

ในประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้

  • ความเท่าทันการบริโภคสินค้าหรือบริการบนออนไลน์ รวมทั้งการทดสอบสินค้าและบริการ
  • ขนส่งและยานพาหนะ (รถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย, ทางม้าลายในชุมชน)
  • ปัญหาผู้บริโภคระดับจังหวัด

ขนาดโครงการ และประเภทขององค์กรที่สามารถเสนอโครงการได้

  • โครงการขนาดเล็ก : สมาชิกของ สอบ. และองค์กรผู้บริโภคทั่วไป สามารถเสนอโครงการได้
  • โครงการขนาดกลาง : สมาชิกของ สอบ. และองค์กรผู้บริโภคทั่วไป สามารถเสนอโครงการได้
  • โครงการขนาดใหญ่ : เฉพาะสมาชิกของ สอบ. ที่สามารถเสนอโครงการได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
บุศยา และจารุวรรณ โทรศัพท์ 081 134 9223

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไฟล์ประกาศ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ